För skolbarn

Barn med funktionsnedsättningar

Jag arbetat med barn med motoriska problem eller olika funktionsvariationer som ADHD, CP och autism. Jag tränar barn i grupp eller individuellt. Det är funktionell träning som anpassas efter vad barnen vill förbättra. Det kan vara att springa snabbare när de spelar fotboll eller att få bättre balans så att de vågar att cykla tillsammans med kompisar. De rörelsesekvenser som tränas är kopplade till den motoriska utvecklingen, som att rulla, åla och krypa och hoppa. Jag undersöker också om det finns aktiva primitiva reflexer som kan påverka förmågan att sitta still, att koncentrera sig och sortera bort onödiga intryck.

Barn gillar träningen. Det är min erfarenhet efter flera år i skolans värld. I mitt arbete på en skola för barn i åldern 6 – 11 år mötte jag många barn med motoriska problem. Det kunde vara att de kände sig klumpiga, hade svårt att hoppa och springa, hade dålig balans eller inte orkade hålla i pennan särskilt länge när de skrev. Andra hade svårt att sitta still på stolen och svårigheter att koncentrera sig. Det här har effekt på skolprestation och självbild. De problemen förbättrades, steg för steg, av vår träning som har som grund metoderna feldenkrais® och Child`Space

elliot

Pojke på bilden är 12 år. Första gången han kom till mig var han åtta år och hade fått diagnosen ADHD. I skolan hade han få vänner. Han hade svårt att koncentrera sig och hamnade ofta i bråk. Då fick han lämna klassrummet och sitta i ett annat rum. Så småningom fick han en assistent.

Han kom oftast på fredagar efter skolan. Då var han helt slut. Det är tröttsamt att ha ADHD och försöka att sortera bland alla intryck i skolan samtidigt som man ska fokuserar på att inte hamna i bråk. Jag jobbade med honom liggande på bänk, med syfte att träna bort kvarvarande reflexer, utveckla hans motorik och få honom att varva ner.  Ofta somnade han.  Han gick hos mig i ett par år.

Idag har han ingen assistent, många vänner och kan koncentrera sig och fokusera. Se så fin han är på brädan!