För småbarn

Metoden för småbarn – Child´Space

Se en kort introduktion till om Child´Space är gjord av Barbara Leverone:

Många av de problem som jag möter hos barn, och även vuxna, har funnits med sedan tidig barndom. Den insikten fick mig att vidareutbilda för att jobba med de allra yngsta.

dsc_0079.jpg

Vad gör du med bebisar? Det är en fråga jag ofta får. När jag arbetar med små barn sker det alltid i nära samarbete med föräldrarna. Kanske finns det en oro för ett barns motoriska utveckling, som att barnet inte vill ligga på mage och lyfta huvudet eller inte har börjat krypa. Jag hjälper barn att att komma vidare steg för steg motoriskt, och ger föräldrar förslag på vad de själva kan göra för att stötta sin bebis på bästa sätt.

DSC_0141

Chava Shelhav om Child´Space

1495371394חווה-שלהב

Chava Shelhav har 40 års erfarenhet av att arbeta med feldenkraismetoden, både med vuxna och barn i olika åldrar. I sitt arbete kunde hon se att många problem hos vuxna uppstod redan under tidig barndom. Hon utvecklade därför Child´Space, en metod för att arbeta med de allra yngsta. Motoriken utvecklas under barnets första år. Det är då grunden läggs för god rörelseförmåga.

 

 

Hjärnan och därefter kroppen utvecklar kompensatoriska rörelser för varje problem som uppstår, säger Chava Shelhav. Spädbarnet hittar en lösning som passar bra i en viss specifik situation. Den ”tillfälliga” lösningen blir dock långsamt ett rörelsemönster, och beteendet blir permanent rotat i personligheten. Med åren försenar de kompensatoriska mönstren utvecklingen och skapar störningar i rörelser och beteende.