Jag heter Lena Brännström och använder rörelser för att förbättra och utveckla rörelseförmågan och motorik hos småbarn, skolbarn och vuxna.  Jag är auktoriserad feldenkraispedagog, Child´Space Coach och lärare.

Feldenkrais® och Child´Space – två metoder för bästa möjliga resultat    

Feldenkrais® sensomotoriska rörelser använder jag på större barn och vuxna och för småbarn Child´Space som har metoden feldenkrais® som grund men utvecklats till att passa de allra minsta.

Rörelser som samtalar med hjärnan                                                                              

Rörelser produceras av våra muskler som i sin tur styrs av vårt nervsystem och vår hjärna. Rörelse är därför ett effektivt sätt att samtala med hjärnan. Det gör att metoden feldenkrais® och Child´Space har bra effekt eftersom modern forskning visar att hjärnan är formbar och under ständig utveckling.